Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Doktersassistenten:

Mw. Ellen Cortvriendt-van Beusekom

Mw. Annemarie Wildschut-Hoeffnagel

Mw. Marijke Ju

Mw. Nienke Wildschut

Mw. Amalia Jackson

Bij de assistentes kunt u terecht ZONDER AFSPRAAK voor:

 • urineonderzoek
 • herhaalrecepten

 • vragen

Bij de assistentes kunt u NA OVERLEG/AFSPRAAK terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk / 24 uurs bloeddrukmeting/ ECG
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

 • reizigersadvisering en vaccinaties

 • zwachtelen en tapen

 • verstrekken van informatiefolders

 • lab onderzoek: Hb en glucose

 • urineonderzoek/ zwangerschapstest

 

Praktijkondersteuner somatiek : mw. Pauline Bosman-Schlaepfer

 • longfunctieonderzoek
 • diabetescontrole

 • hart- en vaatziektepreventie

 • stop roken advies

 • wondbehandeling

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheid: Marike Hassefras