Informatie:

 

  Geachte inwoner van Voorschoten,

 

 Namens de huisartsengroep Voorschoten kan ik u vertellen dat de verandering van de huisartsenpost Antoniushove bij ons een hoge prioriteit heeft. Wij zijn als groep uitvoerig bezig om te exploreren wat onze opties zijn om de beste zorg voor onze patiënten te organiseren in de avond-, nacht en weekenduren, hierbij wordt ook de optie Leiden bekeken. Dit proces proberen wij zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen en we zullen u tijdig op de hoogte stellen wanneer duidelijk wordt wat er gaat gebeuren. Vooralsnog blijven we aangesloten bij de SMASH en zal de post Antoniushove open blijven tot in ieder geval maart 2017.

  Met vriendelijke groet,

 

 Uw huisarts.

 

 

Welkom

 

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, een praktijkondersteuner en vier praktijkassistentes. Daarnaast is een praktijkondersteuner-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) werkzaam voor onze praktijk. 

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

 

Mededelingen

 

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur de assistente bellen.

 

Rond 10.00 uur/10.15 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.

 


Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan, die in Voorschoten woonachtig (zullen) zijn.

 

Volgens de richtlijnen van de KNMG mogen wij geen geneeskundige verklaringen afgeven.

 

De gemeente heeft onze mindervalide patienten geholpen door het plaatsen van een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

                                                                 invalideparkeerplaats

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen behalve de dinsdag!  

 

Nieuws

Maart 2016:

Cynthia Mudde is onze nieuwe huisarts-in-opleiding. Cynthia blijft tot 1 maart 2017.