Informatie:


Welkom

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, een praktijkondersteuner en vier praktijkassistentes. Daarnaast is een praktijkondersteuner-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) werkzaam voor onze praktijk. 

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

 

Reisvaccinaties

Door omstandigheden hebben wij helaas tijdelijk niet de capaciteit om aanvragen voor reisvaccinatieadvies in behandeling te nemen. U kunt zolang hiervoor terecht bij GGD Leiden, Parmentierweg 49, Leiden, telefoon 088 3083000

 

Mededelingen

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur de assistente bellen.

 

Rond 10.00 uur/10.15 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.

 


Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan, die in Voorschoten woonachtig (zullen) zijn.

 

Volgens de richtlijnen van de KNMG mogen wij geen geneeskundige verklaringen afgeven.

 

De gemeente heeft onze mindervalide patienten geholpen door het plaatsen van een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

                                                                 invalideparkeerplaats

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen behalve de dinsdag!  

 

Nieuws

September 2015:

Yvonne van Schaik is onze nieuwe doktersassistente. Zij werkt op dinsdag en vrijdag en is in de plaats gekomen van Alja Weerts, die elders een functie als praktijkverpleegkundige heeft aanvaard.

  

Maart 2015:

Renske ten Kate is onze huisarts-in-opleiding. Renske blijft tot 1 maart 2016.

 

Vakanties 2016

20 februari t/m 28 februari 

In de zomervakantie blijft de praktijk open!