Informatie:

Welkom

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, een praktijkondersteuner en vier praktijkassistentes. Daarnaast is een praktijkondersteuner-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) werkzaam voor onze praktijk. 

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

 

Zomervakantie

In verband met de zomervakantie is de praktijk van 11 juli tot 3 augustus gesloten.               

Voor medische problemen, die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer aanwezig is, kunt u een waarnemer bellen.

U kunt bellen naar:

onze waarnemer in praktijk de Lindehoeve,  tel 5613032  

praktijk Prescott en Nijst  tel. 5612356                             

praktijk Farsi       tel. 5762159

 

 

Mededelingen

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur de assistente bellen.

 

Rond 10.00 uur/10.15 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.


Volgens de richtlijnen van de KNMG mogen wij geen geneeskundige verklaringen afgeven.

 

De gemeente heeft onze mindervalide patienten geholpen door het plaatsen van een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

                                                                 invalideparkeerplaats

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen behalve de dinsdag!  

 

Nieuws

Wij hebben afscheid genomen van Willize van der Starre en Renske ten Kate verwelkomd als onze nieuwe huisarts-in-opleiding. Renske blijft tot 1 maart 2016.


                                                                          
Vakanties 2015:

11 juli - 3 augustus     26 oktober - 2 november    

28 december - 4 januari