Informatie:

 

Per 1 januari 2017 is de avond, nacht en weekend zorg overgenomen door de dokterspost Leiden/ Leiderdorp 

Telefoonnummer: 0900 - 5138039

Locatie Leiden (LUMC) en locatie Leiderdorp (Alrijne ziekenhuis)

 

Persbericht

Huisartsen Voorschoten sluiten zich aan bij de Huisartsenposten in Leiden en Leiderdorp

Het ziekenhuis Antoniushove, onderdeel van Medisch Centrum Haaglanden (MCH), sluit op 1 januari 2017 de deuren van de spoedeisende hulp. Uiterlijk op 1 april 2017 zal ook de huisartsenpost in Antoniushove haar deuren sluiten.

In de achterliggende twee jaar hebben de huisartsen uit Voorschoten regelmatig hun grote zorgen over de op handen zijnde sluiting van de huisartsenpost in Antoniushove onder de aandacht gebracht bij het bestuur van de Stichting Mobiele Artsen Haaglanden (SMASH) en de zorgverzekeraars en dringend gevraagd om te voorzien in goede bereikbare voorzieningen voor alle inwoners van de gemeente Voorschoten.

De belangrijkste reden, bezien vanuit patiënten perspectief, is dat de dichtstbijzijnde locatie van de huisartsenpost in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag is gevestigd en voor patiënten uit Voorschoten moeilijk bereikbaar is, zowel vanwege de lange reistijden met eigen vervoer alsmede vanwege een zeer slechte openbaar vervoerverbinding vanuit Voorschoten.

Niet alleen vanuit de huisartsen maar ook vanuit de gemeente Voorschoten was er een dringende wens om een goede oplossing te bewerkstellingen. Ook onder de inwoners van Voorschoten was er veel weerstand tegen de locatie Bronovo en was er een nadrukkelijke wens om richting Leiden te kijken wat de mogelijkheden waren.

Al deze factoren hebben er toe geleid dat de huisartsen van Voorschoten in gesprek zijn gegaan met de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR).  Deze gesprekken hebben recent geresulteerd in een  unaniem besluit om aansluiting te vragen bij de SHR.

Met ingang van 1 januari 2017 zal alle huisartsgeneeskundige spoedeisende zorg  in de avond-, nacht- en weekenduren voor alle inwoners van de gemeente Voorschoten worden verzorgd op de huisartsenposten in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden.

De totstandkoming van een  volledige nieuwe spoedpost  in het Alrijne Ziekenhuis in het 1ste kwartaal 2017 en de realisatie van een nieuwe spoedpost in de loop van 2019 in het LUMC zijn volgens Rob Michielsens, huisarts en voorzitter van de Voorschotense Huisartsen (HAGRO) mede een belangrijke reden om deze overeenkomst aan te gaan.

Ulf Arndt, voorzitter Raad van Bestuur van de SHR,  heeft aan de huisartsen van Voorschoten aangegeven dat  de SHR  het als haar plicht beschouwt om aan alle inwoners van de gemeente Voorschoten bereikbare en kwalitatief hoogwaardige spoedzorg te bieden en heet de collega-huisartsen uit Voorschoten van harte welkom.

 

Welkom

 

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, een praktijkondersteuner en vier praktijkassistentes. Daarnaast is een praktijkondersteuner-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) werkzaam voor onze praktijk. 

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

 

Mededelingen

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur de assistente bellen.

 

Rond 10.00 uur/10.15 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.

 

Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan, die in Voorschoten woonachtig (zullen) zijn.

 

Volgens de richtlijnen van de KNMG mogen wij geen geneeskundige verklaringen afgeven.

 

De gemeente heeft onze mindervalide patienten geholpen door het plaatsen van een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

                                                                 invalideparkeerplaats

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen behalve de dinsdag!  

 

Nieuws

Maart 2017

Wij hebben afscheid genomen van onze huisarts-in-opleiding Cynthia Mudde. Veronique van Zelm is onze nieuwe huisarts-in-opleiding. Zij blijft tot 1 maart 2018.

 

December 2016:

Met ingang van 1 december is ons team uitgebreid met een tweede huisarts-in-opleiding, Michel de Regt. Michel blijft tot 1 december 2017.