Informatie:

 

Per 1 januari 2017 is de avond, nacht en weekend zorg overgenomen door de dokterspost Leiden/ Leiderdorp 

Telefoonnummer 0900 - 5138039 voor zowel locatie Leiden (LUMC) als locatie Leiderdorp (Alrijne ziekenhuis)

 

Welkom

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, een praktijkondersteuner en vier praktijkassistentes. Daarnaast is een praktijkondersteuner-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) werkzaam voor onze praktijk. 

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

 

Mededelingen

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur de assistente bellen.

 

Rond 10.00 uur/10.15 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.

 

Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan, die in Voorschoten woonachtig (zullen) zijn.

 

Volgens de richtlijnen van de KNMG mogen wij geen geneeskundige verklaringen afgeven.

 

Indien u met de auto naar de praktijk komt, wilt u deze dan aan de overkant parkeren, om overlast voor omwonenden te voorkomen. Wanneer u minder goed ter been bent, kunt u natuurlijk zo dicht mogelijk bij de praktijk parkeren.

 

De gemeente heeft onze mindervalide patienten geholpen door het plaatsen van een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

                                                                 invalideparkeerplaats

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen behalve de dinsdag!  

 

Nieuws

Maart 2017

Wij hebben afscheid genomen van onze huisarts-in-opleiding Cynthia Mudde. Veronique van Zelm is onze nieuwe huisarts-in-opleiding. Zij blijft tot 1 maart 2018.