Informatie

Welkom

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, twee praktijkondersteuners (somatiek en geestelijke gezondheidszorg) en vijf praktijkassistentes.

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

NHG logoHuisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

 

Mededelingen

Per 1 januari 2017 is de avond, nacht en weekend zorg overgenomen door de dokterspost Leiden/ Leiderdorp. Telefoonnummer 0900 - 5138039 voor de locaties Leiden (LUMC) en Leiderdorp (Alrijne ziekenhuis).

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 08:00 uur en 11:00 uur de assistente bellen.

Vanaf 10:00 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.

De praktijk is enkel gesloten op reguliere feestdagen.

Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan, die in Voorschoten woonachtig (zullen) zijn.

Volgens de richtlijnen van de KNMG mogen wij geen geneeskundige verklaringen afgeven.

Indien u met de auto naar de praktijk komt, wilt u deze dan aan de overkant parkeren, om overlast voor omwonenden te voorkomen. Wanneer u minder goed ter been bent, kunt u natuurlijk zo dicht mogelijk bij de praktijk parkeren.

InvalidenParkeren Voor de mindervalide patiënten is een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen, behalve dinsdag.