Informatie

Welkom

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, twee praktijkondersteuners (somatiek en geestelijke gezondheidszorg) en vijf praktijkassistentes.

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

NHG logoHuisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

Mededelingen

Medische verklaringen

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om een medische verklaring vragen.

Indien u patiënt bent bij onze praktijk mogen wij op grond van de regels van de KNMG - de beroepsorganisatie voor artsen - geen schriftelijke of mondelinge medische verklaringen afleggen over uw gezondheid, ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts d.w.z. een arts waarbij u niet onder behandeling bent. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn dat uw huisarts zich dient te concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u moet kunnen opbouwen. In dit kader past niet dat uw huisarts in een belangenconflict betrokken raakt. Daarnaast kan uw huisarts niet altijd beoordelen wat precies de criteria zijn voor bijvoorbeeld een oordeel over uw arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over medische verklaringen vindt u in de Folder Medische verklaring

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door een medisch adviseur informatie laten opvragen. Wel mag uw eigen huisarts op uw verzoek aan andere artsen of instanties informatie verschaffen uit uw medische dossier. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en een schriftelijk verzoek daartoe heeft ingediend bij uw huisarts. Er zijn kosten verbonden aan deze informatieverstrekking. Wij verzoeken u uw verzoek tijdig te doen, houdt u rekening met een termijn van beantwoording van drie weken.

Praktijkinformatie

Per 1 januari 2017 is de avond, nacht en weekend zorg overgenomen door de dokterspost Leiden/ Leiderdorp. Telefoonnummer 0900 - 5138039 voor de locaties Leiden (LUMC) en Leiderdorp (Alrijne ziekenhuis).

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 08:00 uur en 11:00 uur de assistente bellen. In geval van spoed mag u natuurlijk altijd bellen.

Vanaf 10:00 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.

De praktijk is enkel gesloten op reguliere feestdagen.

Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan, die in Voorschoten woonachtig (zullen) zijn.

Indien u met de auto naar de praktijk komt, wilt u deze dan aan de overkant parkeren, om overlast voor omwonenden te voorkomen. Wanneer u minder goed ter been bent, kunt u natuurlijk zo dicht mogelijk bij de praktijk parkeren.

InvalidenParkeren Voor de mindervalide patiënten is een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen, behalve dinsdag.