Informatie:

Welkom

Van harte welkom op de website van huisartsenpraktijk Leidseweg 95. Ons team bestaat uit twee huisartsen, een huisarts-in-opleiding, een praktijkondersteuner en vier praktijkassistentes. Daarnaast is een praktijkondersteuner-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) werkzaam voor onze praktijk. 

Met elkaar staan wij voor deskundigheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.            

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95 is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk en houdt in dat wij als praktijk voldoen aan de, door het Nederlands Huisartsengenootschap, gestelde kwaliteitseisen.

 

Reisvaccinaties

Helaas kunnen de apotheken in de maanden november en december geen Havrix en DTP leveren. Dit is een landelijk probleem. Wij adviseren u om in deze periode voor reisvaccinatie-advies contact op te nemen met GGD Leiden, Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden, tel. 088-3083325

Wij hopen u in januari weer van dienst te kunnen zijn.

 


Griepvaccinatie!

Op 11 november j.l. zijn de griepvaccinaties gegeven in de praktijk.

Heeft u een oproep gekregen, maar was u 11 november niet in de gelegenheid om te komen, belt u dan even voor het maken van een afspraak om de vaccinatie alsnog te laten geven.

De griepvaccinatie is bestemd voor:

  • 60 jaar en ouder
  • Pulmonale aandoeningen
  • Cardiale aandoeningen
  • Diabetes Mellitus
  • Ernstige nierinsufficiëntie
  • Na recente beenmergtransplantatie
  • HIV-infectie
  • Kinderen met langdurig salicylatengebruik
  • Verstandelijke handicap in intramurale voorziening
  • Verminderde weerstand tegen infecties

Mocht u tot een van bovenstaande groepen behoren en nog geen uitnodiging gehad hebben, neem dan contact op met de praktijk zodat we kunnen uitzoeken wat er mis gegaan is.

 

Mededelingen

Een afspraak maken via de website of via mail is niet mogelijk. Voor een afspraak kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur de assistente bellen.

 

Rond 10.00 uur/10.15 uur zijn wij even niet bereikbaar in verband met patiëntenoverleg, behalve in geval van echte spoed.

 


Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan, die in Voorschoten woonachtig (zullen) zijn.

 

Volgens de richtlijnen van de KNMG mogen wij geen geneeskundige verklaringen afgeven.

 

De gemeente heeft onze mindervalide patienten geholpen door het plaatsen van een invalidenparkeerplaats iets voorbij de praktijk.

                                                                 invalideparkeerplaats

Deze parkeerplaats is beschikbaar op alle dagen behalve de dinsdag!  

 

Nieuws

September 2015:

Yvonne van Schaik is onze nieuwe doktersassistente. Zij werkt op dinsdag en is in de plaats gekomen van Alja Weerts, die elders een functie als praktijkverpleegkundige heeft aanvaard.

  

Maart 2015:

Renske ten Kate is onze huisarts-in-opleiding. Renske blijft tot 1 maart 2016.


                                                                          
Vakanties 2015:

11 juli - 3 augustus     26 oktober - 2 november    

28 december - 4 januari